Агробізнес

 

Чверть світового запасу  чорноземів і помірно-континентальний клімат дозволяє вирощувати велику кількість сільськогосподарських культур і робить ринок України інвестиційно привабливим.

Діяльність нашої компанії в сфері агробізнесу сфокусована на наданні комплексу послуг у  галузі вирощування, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, а також послуг, які пов’язані з сільськогосподарським виробництвом.

Компанія «МАЙГЕР» надає послуги  власникам інвестиційних проектів, фермерам,  підприємствам, що переробляють сільськогосподарську продукцію

Послуги нашої компетенції:

  • Аналіз ринку
  • Організація бізнесу
  • Злиття та поглинання
  • Операції з сільхоз землею: придбання, продаж, оренда сільхоз угідь
  • Аналіз ефективності  бізнесу
  • Бізнес планування
  • Фінансування агробізнесу
  • Фінансовий та юридичний аудит
  • Питання охорони навколишнього середовища
  • Державне  регулювання у  сфері  сільського господарства