Бізнес планування

 

«МАЙГЕР» надає послуги з бізнес планування, починаючи від оцінки розроблених третіми особами інвестиційних проектів і закінчуючи розробкою бізнес-планів, що відповідають міжнародним вимогам.

Бізнес-план показує реальні шанси створення нового бізнесу, дає правдиву оцінку ваших можливостей і ризиків і показує необхідність (або відсутність) залучення інвестицій.

Компанія розробляє бізнес-план для прийняття обґрунтованих управлінських рішень ініціатором проекту про доцільність розвитку нового або поліпшення існуючого бізнесу, а також для пошуку зовнішнього фінансування, можливості успішної реалізації інвестиційного проекту та повернення залучених коштів.

Високопрофесійні фахівці «МАЙГЕР», які мають значний досвід роботи, сприятимуть у бізнес плануванні, забезпечивши:

 • розробку бізнес-плану інвестиційного проекту
 • створення бізнес-плану для розвитку бізнесу
 • розробку фінансових планів
 • експертизу бізнес-планів, інвестиційних проектів, фінансових розрахунків і моделей
 • розробку презентацій бізнес-планів та інвестиційних проектів
 • розробку розділів бізнес-плану
 • розробку бізнес-плану за критеріями, запропонованими інвестором
 • коригування бізнес-плану складеного Вами або іншими розробниками
 • розробку інвестиційної пропозиції, що адресується інвестору
 • заповнення формулярів і форм, включених у пакет документів для отримання кредиту

А також:

 • Техніко-економічне обґрунтування
 • Прогноз Cash-flow
 • Розробку фінансової моделі бізнесу
 • Оцінку існуючої ефективності бізнесу
 • Оцінку якості розвитку проекту

Основною метою розробки бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) є залучення зовнішнього фінансування, а також отримання об’єктивної оцінки можливостей Вашого підприємства, складання незалежного прогнозу з урахуванням можливих ризиків при реалізації проекту.