Злиття та Поглинання

«МАЙГЕР» надає комплекс послуг в M&A угодах, починаючи з аналізу, проведення переговорів, супровід угод M&A і закінчуючи реєстрацією прав власності та подальшим супроводом і розвитком бізнесу.

Компанія проводить злиття (merger) шляхом об’єднання двох або більше компаній в одну з збереженням складу власників. Злиття здійснюється різними способами, у тому числі шляхом реорганізації, що супроводжується конвертацією акцій корпорацій, які зливаються.

Компанія організовує поглинання (acquisition) шляхом підбору та придбання прав власності на бізнес, корпорацію і зміну її фінансової та виробничої політики.

Причини злиття і поглинань:

 • Можливості операційної синергії
 • Фінансові синергії 
 • Якщо дві чи більше компаній мають у своєму розпорядженні взаємодоповнюючі ресурс 
 • Спад на галузевих ринках і диверсифікація
 • Реструктуризація і перерозподіл ресурсів
 • Прагнення до посилення монополістичних позицій компанії

Спектр нашої практики включає:

 • об’єднання компаній однієї галузі, що виробляють один і той же виріб або здійснюють одні й ті ж стадії виробництва
 • об’єднання компаній різних галузей, пов’язаних технологічним процесом виробництва готового продукту, тобто розширення компанією-покупцем своєї діяльності (у тому числі аутсосінг) або на попередні виробничі стадії, або на наступні – до кінцевого споживача
 • об’єднання компаній, що випускають взаємозалежні товари
 • об’єднання компаній різних галузей без наявності виробничої спільності (диверсифікація).

Послуги (M&A):

 • Розробка процедури Злиття і Поглинання
 • Пошук компаній – потенційних об’єктів для злиття і поглинань
 • Продаж непрофільних активів
 • Організація та реалізація процесів злиття та поглинання
 • Проведення всебічного дослідження компанії (Due Diligens)
 • Залучення стратегічних партнерів та інвесторів.